Phật học » Kinh điển

KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO NI NANDĀ
KỆ NGÔN CỦA TRƯỞNG LÃO NI NANDĀ
"Nầy Nandā hãy nhìn Tấm thân chỗ quy tụ Nhiều bệnh tật, bất tịnh Đầy hôi hám khả ố Hãy hướng tâm tu tập An trú bất tịnh tướng" "Hãy tu tập vô tướng Từ bỏ mạn tuỳ miên Do thắng tri mạn ấy Ngươi sẽ được an tịnh"
Xem chi tiết »