Văn hoá-Văn học » Đời sống

Học Phật phải giữ Giới luật
Học Phật phải giữ Giới luật
Học Phật nhất định phải chú trọng đến việc giữ giới. Giữ giới luật là mình luôn luôn tự xem xét lỗi lầm của chính mình, chứ không phải là để ý đến chỗ sai lầm của người khác...
Xem chi tiết »
"Giữ giới" trên mạng truyền thông đại chúng
Nếu chỉ là việc nghe xem ca nhạc Phật giáo thì có lẽ chưa đến nỗi thành vấn đề để đáng lưu tâm. Mà đây là hình ảnh, video clip, thậm chí thơ ghi cảm xúc các vị tu sĩ Phật giáo...
Xem chi tiết »
Quan niệm về tiền của ông Huỳnh Uy Dũng
Quan niệm về tiền của ông Huỳnh Uy Dũng
Có người nói tiền là quan trọng trong đời sống hàng ngày, cũng có người bảo tiền không phải là tất cả.
Xem chi tiết »
Chuyện hai người quét rác
Chuyện hai người quét rác
Đầu óc con người muốn thanh tịnh, sạch sẽ cũng phải “đổ rác”- đổ bớt rác rưởi của tâm hồn. Những ý nghĩ bất tịnh, tương tranh, thù hận, đố kỵ, tị hiềm, những tư tưởng loại trừ, kỳ thị, ghét bỏ đều là rác rưởi của tâm hồn...
Xem chi tiết »
6 lý do không nên đốt vàng mã trong ngày Rằm
6 lý do không nên đốt vàng mã trong ngày Rằm
Đất nước mỗi ngày một đổi mới, bộ mặt xã hội đã có nhiều thay đổi và khởi sắc. Ngoài đời sống hưởng thụ về mặt vật chất, hầu hết mọi tầng lớp nhân dân đang có nhu cầu chuyển sang hưởng thụ về mặt tinh thần, đặc biệt là nhu cầu về mặt tâm linh.
Xem chi tiết »
Phật tử đến chùa cần biết
Phật tử đến chùa cần biết
Ngôi chùa là nơi tôn nghiêm thờ cúng, phục vụ tín ngưỡng tâm linh mang lại lợi ích cho tha nhân. Vậy người phật tử đến chùa cần biết những gì?
Xem chi tiết »