Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội » Đại hội kỳ II

Thư của GHPGVN gửi cụ Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Thư của GHPGVN gửi cụ Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Một số thành quả bước đầu của Giáo hội chúng tôi trong sự nghiệp biến phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”...
Xem chi tiết »