Nghiên cứu » Các vấn đề Phật giáo

An cư Kiết hạ
An cư Kiết hạ
Trong đạo mỗi năm đều có ba tháng an cư dành cho Tăng Ni, kể từ rằm tháng tư đến rằm tháng bảy. Lý ra ngày an cư tôi có mặt để làm lễ cho quý vị, nhưng vì tôi không có mặt ngay ngày đó, nên hôm nay Trụ trì Thường Chiếu cũng như tất cả Tăng Ni thỉnh tôi nhắc nhở việc tu hành cho quý vị nhân mùa an cư này...
Xem chi tiết »
Phật giáo & sức khỏe tâm thần
Phật giáo & sức khỏe tâm thần
Trong cõi đời, chúng ta phải chịu đựng những sự đau đớn, khổ não nơi thân và tâm, nhưng tâm bệnh có thể được chữa khỏi bằng Phật pháp.
Xem chi tiết »
Làm sao tránh được những khen chê?
Làm sao tránh được những khen chê?
Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ cho phép con người được đi theo một đường thẳng cố đinh, cuộc sống là con đường vòng vèo, lên xuống buộc chúng ta phải vượt qua để có thể đi được đến đích, hạnh phúc trong tâm hồn và an lạc trong cuộc sống.
Xem chi tiết »
ĐẾ THÍCH VẤN ĐẠO
ĐẾ THÍCH VẤN ĐẠO
Đế Thích , chữ tiếng Pali là Sakka, Đế Thích là vị vua ở tầng thứ 33 trên cung trời Đạo Lợi. Nguyên nhân có cõi trời này là do có 33 người thanh niên có tâm từ luôn làm điều thiện với tính cách không vụ lợi cho những người trong làng xóm như làm đường giao thông, xây cầu, phát thuốc men, thực phẩm cho người nghèo.
Xem chi tiết »
Suy nghĩ từ lời Kinh
Suy nghĩ từ lời Kinh "thân người khó được, Phật pháp khó nghe"
Dù là người xuất gia hay tại gia, con đường duy nhất để tránh được “thân người khó được” là con đường tu thân, tích đức, là thực hiện được những phương pháp tu tập từ đơn giản đến những phương pháp cao siêu hơn.
Xem chi tiết »
Cùng mĩm cười với Phật
Cùng mĩm cười với Phật
Mong nhân gian luôn gặp nhau trong nụ cười từ ái đầy tình thương yêu, tỉnh thức của Đức Thế Tôn.
Xem chi tiết »