Nghiên cứu » Các vấn đề Phật giáo

Âm nhạc mùa Vu lan 2013 - PL.2557: Cuộc tiếp sức đáng trân trọng
Âm nhạc mùa Vu lan 2013 - PL.2557: Cuộc tiếp sức đáng trân trọng
Giá trị nhân văn của ngày lễ Vu lan báo hiếu (Rằm tháng Bảy Âm lịch) đã ăn sâu vào cội nguồn văn hóa Việt từ ngàn xưa, tôn vinh đạo hiếu hạnh của người con dành cho cha mẹ....
Xem chi tiết »
Các kỳ kiết tập kinh điển theo Phật giáo Theravāda
Các kỳ kiết tập kinh điển theo Phật giáo Theravāda
Những lời dạy của Đức Phật chứa đựng trong Tam tạng (Pāli) cũng được gọi là Học thuyết của các Trưởng lão (Theravāda). Những bản kinh này có con số hàng trăm và luôn được tụng đọc nguyên văn ngay từ khi kỳ kiết tập lần thứ nhất được triệu tập ...
Xem chi tiết »
Hạnh Bồ-tát
Hạnh Bồ-tát
Nói đến hạnh Bồ-tát, chúng ta có nhiều kinh diễn tả Bồ-tát đạo khác nhau, như kinh Bát-nhã
Xem chi tiết »
Đạo và thức tương tục
Đạo và thức tương tục
Giải quyết dòng tương tục chính là giải quyết cái lực mà Phật Tổ gọi là lực nghiệp, là lực khiến chúng sinh trôi lăn trong ba cõi sáu đường.
Xem chi tiết »
Thử bàn về hai cuộc kiết tập kinh điển khi Phật còn tại thế
Thử bàn về hai cuộc kiết tập kinh điển khi Phật còn tại thế
Kinh điển là những lời dạy của Đức Phật, được bảo lưu bằng trí nhớ hoặc bằng văn bản...
Xem chi tiết »