Nghiên cứu » Các vấn đề Phật giáo

Những đóng góp của các thương gia trong sứ mệnh hoằng dương Phật pháp
Những đóng góp của các thương gia trong sứ mệnh hoằng dương Phật pháp
Lịch sử Phật giáo, chỗ này chỗ khác, đã ghi nhận nhiều đóng góp của những thương gia Phật tử cho sứ mệnh phát triển Phật giáo...
Xem chi tiết »
Đạo hiếu của người Việt & hiếu hạnh của Phật giáo
Đạo hiếu của người Việt & hiếu hạnh của Phật giáo
Đạo Phật du nhập vào Việt Nam rất sớm, khoảng thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. TheoViệt Nam Phật giáo sử luậncủa Nguyễn Lang...
Xem chi tiết »
Thập trụ Bồ-tát
Thập trụ Bồ-tát
Đại thừa Bồ-tát tu sáu pháp ba-la-mật gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, đó là Bồ-tát của Bát-nhã...
Xem chi tiết »
Vài nét lịch sử Phật giáo Đại thừa tại Sri Lanka
Vài nét lịch sử Phật giáo Đại thừa tại Sri Lanka
Phật giáo được truyền đếnSri Lankatừ thế kỷ thứ III trước Tây lịch. Và phần lớn thời gian trong suốt hơn 2.000 năm...
Xem chi tiết »