Nghiên cứu » Các vấn đề Phật giáo

Thiền phái Trúc Lâm trong lịch sử Thiền học Phật giáo Việt Nam
Thiền phái Trúc Lâm trong lịch sử Thiền học Phật giáo Việt Nam
Bằng tinh thần nhập thế tích cực, vô ngã, vị tha, từ bi cứu khổ của Đạo Phật, các Thiền sư, danh Tăng, Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam...
Xem chi tiết »
Trách nhiệm xã hội của Phật giáo
Trách nhiệm xã hội của Phật giáo
LTS. Trung tuần tháng 11 vừa qua, tại Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo quốc tế chủ đề “Phật giáo châu Á và Việt Nam trong tiến trình phát huy văn hóa dân tộc” ...
Xem chi tiết »
Đại lễ VESAK 2014 và các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc
Đại lễ VESAK 2014 và các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc
Chủ đề VESAK 2014 “ Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc” là vấn đề mang tầm vóc quốc tế...
Xem chi tiết »
Đạo đức Phật giáo từ điểm nhìn giới không sát sanh
Đạo đức Phật giáo từ điểm nhìn giới không sát sanh
Thực thi giới không sát sanh là chúng ta đang nuôi dưỡng tâm từ, vô tham, vô sân, vô si...
Xem chi tiết »
Tìm hiểu danh xưng Bồ Tát Quán Thế Âm
Tìm hiểu danh xưng Bồ Tát Quán Thế Âm
Với lòng từ bi vô lượng, Quán Thế Âm thể hiện sức mạnh huyền diệu cứu giúp mọi chúng sinh quán tưởng đến mình lúc gặp hiểm nguy. Trong nhân gian, Quán Thế Âm là vị bảo hộ tránh khỏi tai hoạ và giúp người phụ nữ không con cầu tự...
Xem chi tiết »
Nguồn gốc & tín niệm về Kinnara (Khẩn Na La)
Nguồn gốc & tín niệm về Kinnara (Khẩn Na La)
Ở xứ ta, sinh vật thần thoại Khẩn Na La, trong kinh văn Phật giáo là một trong “bát bộ chúng”. Trong mỹ thuật cổ, sinh vật thần thoại Kinnara...
Xem chi tiết »