Nghiên cứu » Các vấn đề Phật giáo

Mối quan hệ hữu nghị giữa Phật giáo 3 nước Đông Dương
Mối quan hệ hữu nghị giữa Phật giáo 3 nước Đông Dương
Vì lợi ích của quốc gia - dân tộc, Phật giáo đã có những đóng góp quan trọng vào việc củng cố quốc gia thống nhất, vun đắp sự đoàn kết hữu nghị giữa 3 nước Đông Dương...
Xem chi tiết »
Cầu an theo tinh thần kinh Phúc Đức
Cầu an theo tinh thần kinh Phúc Đức
Mahamangala Sutta thuộc Sutta Nipata II, Tiểu Bộ Kinh I, Thiền sư Thích Nhất Hạnh dịch là kinh Phúc Đức, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch là kinh Ðiềm Lành Lớn (kinh Ðại Hạnh Phúc), một bản kinh cầu phúc đức rất nhiệm mầu...
Xem chi tiết »
Truyền thông Phật giáo đang bị
Truyền thông Phật giáo đang bị "hình ảnh hóa"?
Khi các trang mạng phát triển, cùng với kỹ thuật ảnh số thì xu hướng hình ảnh hóa trong truyền thông cũng phát triển lên đến đỉnh cao và ảnh hưởng mạnh đến truyền thông Phật giáo...
Xem chi tiết »