Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội

Thư của Đại hội gửi cụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Thư của Đại hội gửi cụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Với niềm tin đó, Đại hội xin bày tỏ một lần nữa với Cụ Tổng Bí thư lòng biết ơn chân thành về bức thư...
Xem chi tiết »
Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN
Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN
Suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 60 vị chính thức và 10 vị bổ sung theo điều 14 chương V...
Xem chi tiết »