Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội

Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Thích Trí Tịnh Chủ tịch HĐTS GHPGVN
Diễn văn khai mạc của Hòa thượng Thích Trí Tịnh Chủ tịch HĐTS GHPGVN
Nhiệm kỳ III dù vẫn còn các khó khăn, song Tăng, Ni, Phật tử trong cả nước tinh tiến nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo...
Xem chi tiết »
Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)
Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu...
Xem chi tiết »
Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)
Danh sách Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì III (1992-1997)
Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh...
Xem chi tiết »
Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Mục đích của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là điều hòa hợp nhất các hệ phái Phật giáo Việt Nam...
Xem chi tiết »
Thư của Đại hội gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước
Thư của Đại hội gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước
Những điểm nêu trên, Giáo hội chân thành tín tưởng sự tán đồng của chư Tăng, Ni, Phật tử...
Xem chi tiết »
Thư của Đại hội gửi cụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Thư của Đại hội gửi cụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đại hội chân thành cảm tạ sự quan tâm của Cụ Chủ tịch cũng như sự giúp đỡ tích cực có hiệu quả...
Xem chi tiết »